Sæt dit personlige præg på tingene

Dit eget unikke aftryk


Den største glæde er, at man selv kan sætte ens præg på tingene, således at man kan se sig selv i de ting man foretager sig, og derfor er det vigtigt, at man ikke lader sig blive kørt over af andre om end de er velmenende. I et demokrati og forpligtende fællesskab som det danske samfund er, der har vi alle sammen ret og pligt til at ytre os og tegne vores egen tilværelsen, så længe det sker indenfor de regler og love, der til enhver tid er gældende. Det vi altid skal huske på og være bevidste omkring, det er at vi selv har ansvaret for at udfolde vores tilværelse, samfundet stiller nogle rammer og muligheder tilgængelige, men i den sidste ende er det vores eget ansvar at gribe og forvalte de bolde, der falder ned i vores turban. Det kan ikke udliciteres til andre, det er vores livsansvar, og jo tidligere i tilværelsen du indser det jo bedre.