Mange samfund lever af fiskeri

Der er mange samfund, hvor fiskeriet er en vigtig de af den daglige indtjening. Men det gør også, at der nogen steder bliver fisket alt for meget i forhold til, hvad naturen også kan følge med til. For hvis man fisker flere fisk, end der bliver produceret så at sige. Så ender man lige pludselig med en situation, hvor der ikke er flere fisk tilbage.

Kvoter skal styre bestanden

Det er også derfor, at man laver forskellige kvoter for, hvor meget man må fiske. Det har vi også herhjemme. For man bliver nødt til at holde en eller anden form for styr på, hvor meget man hele tiden fisker. Ellers ved man ikke, om der lige pludselig er for få fisk tilbage til, at man kan leve af det. Og så kommer vi jo i nogle helt andre problemer, fordi det også er nogen menneskers levebrød.