Få dit produkt ud til kunden

Hvor havde vi været henne uden markedsføring? For at kunne sælge en vare, er det vigtigt, at kunden ved, at denne vare eksisterer, samt hvordan denne vare kan hjælpe med at dække et behov. Med teknologiens fødsel og vækst de seneste årtier har markedsføring fået voldsom medvind på cykelstierne. Alligevel er markedsføring ikke et nyt fænomen. Helt tilbage til Romerriet er der blevet fundet tegn på markedsføring. Blandt andet er der ved en udgravning blevet fundet et skilt, der reklamerede for et bordel. Sælgere, der står og råber på markederne, er markedsføring, og siden trykkerierne blev opfundet er meget markedsføring blevet udbredt via papir. Selve ordet markedsføring er af nyere oprindelse. Tidligere brugte man ordet reklame og at reklamere for noget. I dag er der bygget ovenpå reklamen med strategier, visioner, missioner, intentioner, så nu beskæftiger vi os med markedsføring i stedet for.

Det ER markant

En af de virksomheder, der har kunne følge med udviklingen fra reklame til markedsføringen, ligger i Kolding, og de gør det så godt, at de i dag kalder sig MARKANT. Firmaet går helt tilbage til 1991, hvor det hed Schultz & Sørensen Reklamebureau. I 2009 tog de konsekvensen af at være markant bedre, og de har siden heddet MARKANT. Markant hjælper blandt andet virksomheder med deres markedsføringsstrategi. Hos Markant kan man også få hjælp til branding, design, koncept, digitale medier, emballage kommunikation, content marketing, samt film og 3D. Markant kan hjælpe med dele af markedsføringsprocessen eller forestå alle steps fra strategi til produktion.

Digitale strategier i centrum

Et af de medier, som de fleste virksomheder kan bruge i deres markedsføring, er de digitale medier. Her begår de fleste mennesker sig mange timer hver dag. Markant hjælper med, hvordan man hurtigst muligt kan udnytte mulighederne i dette. Det kan være via online bannere, de sociale medier samt på virksomhedernes egne websites. Ofte kan det for de enkelte virksomheder være en udfordring at se, hvor ressourcerne bruges bedst, men her kan Markant hjælpe.